header

Statens budget

Alla prognosmakare säger att 2009 – 2011 kommer bli väldigt tunga för alla kommuner och landsting. Även staten känner givetvis av detta och försöker med de medel man har att göra så gott man kan. Men oppositionen har givetvis alltid mer pengar att använda, är det inte märkligt. varför kan man inte konstatera att Sverige befinner sig i en svår situation och försöka samsas mer mellan majoritet och opposition i riksdagen. Tror man att förtroendet för politiken ökar om en sida alltid har en sedelpress och skall trumfa över regeringen. Ta ansvar för ekonomin, både på statlig nivå och kommun kommunnivå. I kungsbacka lägges det en budget som är stram och sparkrav. Jag tror det är nödvändigt för att kunna klara av ekonomin i längden. För förskola och grundskola handlar det om 50 miljoner. Ingen lätt uppgift att spara men tillsammans kanske vi kan hitta det som ändå gör minst ont.

Larry Söder – Kristdemokrat.