header

Stolt

På demokratiberedningen så gick vi igenom ett projekt kring ungdomars möjlighet till delaktighet och inflytande. Väldigt stolt blir man när de framgångrika projekt i Sverige visas och vårt eget Barbro betalar kommer fram. Ännu mer stolt blir man när en diskussion uppstår i beredningen kring just detta projekt och projektledaren med engagemang berättar om vårt projekt syfte och hur det praktiskt går till……..

Barbro Betalar skall givetvis inte vara vår slutstation i ungdomars möjlighet till infkytande men helt klart ett prjekt som väcker uppmärksamhet.

http://www.barbrobetalar.se

Larry Söder – Kristdemokrat.