header

Svår dag

Idag tisdag var den svåraste dagen i mitt politiska liv. Jag har aldrig varit med om ett beslut som är så svårt att ta men ändå så nödvändigt. Budgetberedningen lade fram sitt förslag till budget för år 2010 för Kungsbacka kommun. I den finns det kraftiga effektiviseringar för alla verksamheter i kommunen. Allianspartierna tillsammans med socialdemokraterna står bakom beslutet,som nu får diskuteras.

Även förskola och grundskola får ta en del av effektiviseringen.I genomsnitt så blir det en effektivisering med 4,5 %.

Vi hade idag ett möte där alla verksamhetschefer och rektorer var inbjudna. Under det mötet så redovisade vi hur förslaget ser ut och uppmanade alla att komma med sina ideer framåt att kunna klara detta.

Vi somarbetsutskott har bjudit in de större fackförbunden för en dialog kring detta och har för avsikt att bjuda in alla fackförbund i vår verksamhet. Allt för att ha så öppen dialog som möjligt.

De direktiv som vi nu givit förvaltningen är att säkra verksamheten för barn i behov av särskilt stöd och den delen skall vi inte spara på utan vi måste finna andra delar.

Det är med tunga steg och tungt hjärta vi konstaterar faktum att krisen även drabbar oss.

Larry Söder – Kristdemokrat.