header

Kommunstyrelsen

Vi har haft kommunstyrelsen idag. ett av de större ärendena var bostadabyggandet 4 år framåt. Planen för Kungsbacka kommun är att bygga 500 nya bostäder varje år och 250 av dem skall placeras i centrala Kungsbacka. Vår centralort är ganska liten om man jämför till storleken av kommun och behöver stärkas. Förtätningen av satden kommer fortsätta men ett antal nya projekt är på gång. Kbarteren valand och Ejdern som ligger vid Varlaskolan till exempel. Tillsammans med Kollaområdet vid Kollaskolan och Björkris som ligger vid Hede pendelstation. Detta kommer innebära att ökning av invånarantalet fortsätter och samhällsservicen bör byggas ut med nya skolor och förskolor i samma takt.
 
Ett annat beslut som är av vikt är att vi förnyar våra åtaganden när det gäller att ta emot flyktingfamiljer i Kungsbacka och ensamkommande flyktingbarn. I dessa tider så får man vara väldigt glad över att vi var ganska eniga och att det finns ett starkt stöd i kommunen för att hjälpa de som kommer från drabbade länder. människovärdet fortsätter än så länge i Kungsbacka att vara lika för alla människor, oavsett vart vi kommer ifrån.
 
Beslutet att ta fram 400 praktikplatser är även det glädjande. kungsbacka har en för stor ungdomsarbetslöshet. Även om vi är en ungdomstät kommun så känns det väldigt bra att kommunstyrelsen på detta sättet trycker på så vi kan försöka skaka fram så många praktikplatser som möjligt. Det är nu vi i de olika nämnderna som får försöka att ta tag i att hitta praktikplatser i våra verksamheter.
 
Det var många fler frågor men redovisar inte alla.

Larry Söder – Kristdemokrat.