header

Trygghetsboenden i Kungsbacka

Nästan alla partier pratar om att vi behöver bygga trygghetsboende för äldre i Kungsbacka. Så långt är allt bra, men problemet har varit att vi har haft olika definitiooner om vad trygghetboende är.
Nu har regeringen med Kristdemokraten Maria Larsson i spetsen föreslagit i en förordning att nuvarande investeringsstadet för säskilda boenden skall kunna användas för en ny boendeform kallat trygghetsbostäder.
Samtidigt så gör man en definition av vad trygghetsboende är för något.

1. Trygghetsbostäder kan upplåtas med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.

2. Kan upplåtas till personer som är 70 år eller äldre.

3. Finnas utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation.

4. Ska bemannas med personal på vissa tider varje dag för att skapa kontakt med de boende, erbjuda gemensamma måltider och erbjuda kulturella aktiviteter.

Som jag ser det så bör kommunen nu använda sig av denna definition på trygghetsboenden och att både kommunen men företrädesvis privata kan ordna trygghetboenden i Kungsbacka kommun. Dessa är en viktig ingridiens i framtida boendet för att man skall ha ett boende som passar den enskilde. Så den enskilde själva kan välja sitt boende och inte vi som politiker talar om vad som är rätt eller fel i kommunen. Vanligt folk måste få större frihet att kunna välja sitt boende och många äldre ser trygghetboende som ett bra alternativ.

Läs mer kring trygghetboende och förordningen

Larry Söder – Kristdemokrat.