header

Skall barn få vara barn ?

, ,

På kommunfullmäktige i tisdags så informerade vi från förskola och grundskola om beslut som tagits på delegation från kommunfullmäktige.

Ett av de beslut som tagits är att barn skall kunna börja från höstterminen de året de fyller 5 år i förskoleklass. Det blir lite märkligt när man som ordförande skall ställa sig och förklara beslutet och hur det är tänkt att fungera, när man själv och partiet var motståndare till beslutet.
Vi Kristdemokrater tyckte att barn skall få vara barn och att börja i förskoleklass när man är så liten är alldeles fel väg att gå. Tidigare har kommunen gått med på att man kan börja i förskoleklass från januari månad det året man fyller 6 år. Det är rimligt att tänka sig att barn utvecklas olika och man kan vara mer mogen att starta lite tidigare. Samtidigt som skolan får en möjlighet att bedöma mognaden och om man har möjlighet att ta emot det barnet så tidigt….. men från höstterminen från det året man fyller 5 var för oss alldeles för tidigt. Upprepar igen, barn skall få vara barn.
Vänsterpartiet var kraftiga motståndare till denna förändring och angrep hårt.
Larry Söder – Kristdemokrat.