header

SMS lån, hjälp eller fälla ?

, ,
Riksdag ledamoten Emma Henriksson för Kristdemokraterna, har tagit tag i debatten kring SMS -lån som jag tycker vi är alldeles för släpphänta mot. Den som lånar ut pengar bör ha ett visst ansvar när man märker det går överstyr för någon eller några. Det är alldeles för lätt att ta nytt SMS lån när man inte lyckats betala det första eller andra eller tredje.
Det borde vara en självklarhet att det framgår tydligt vilken kostnad det blir i slutänden på denna typen av lån. Jättebra gjort Emma.
Larry Söder – Kristdemokrat.