header

Kommunstyrelsen idag

Det var nog det snabbaste kommunstyrelse som jag varit med på .1 timme tog det och alla ärenden färdiga. Det tyder på stor enighet i de allra flesta frågorna som var på dagordningen.

Fokus på Kommunfullmäktige i lördags och efternacket idag är enkelt avhjälpta hinder och hur kommunen har använt tiden för att klara detta. Det är helt klart att tiden har runnit för långt innan alla saker blir gjorda. Om det beror på att det är svårt att få ut budskapet eller för att kommunen (läs vi alla) inte har insett att tiden går så fort.
Helt klart är det att ingen anser att det är acceptabelt att vi inte lyckas fullt ut. Enkelt avhjälpta hinder skall vara till hjälp för en del medborgare och det får vi inte försumma.

Larry Söder – Kristdemokrat.