header

19 % av männen , 10 % av kvinnorna

Skall man bli orolig när man ser att en grupp människor har ett destruktivt beteende som kan skada sig själv och sin omgivning ? I alla andra fall än alkohol eller tobak så hade vi som befolkning slagit larm och gjort allt för att ta itu med det.

Men nu handlar det om alkohol och riskabel alkoholkonsumtion i Halland. 19 % av männen har en riskabel alkoholkonsumtion och 10 % av kvinnorna.
Regeringen har från 2011 och framåt satsat pengar,tid och engagemang för att uppmärksamma,stötta och få resultat i arbetet kring ANDT arbetet.
Det handlar till exempel om barn skall skyddas mot skadliga effekter orsakade av Alkohol,Narkotika, Doping eller Tobak.
Det handlar om antalet personer som utvecklar skadligt bruk,missbruk eller beroende skall minska. m.m.
Jag tror att vi som vuxna måste vara förebilder för våra barn, de gör som vi gör och inte som vi säger. Därför tror jag på att vi vuxna måste inse att alkoholkonsumtionen i för stor omfattning är inte bara skadlig för sig själv utan även sin omgivning. Om vi ser någon som har problem så är det inget tabubelagt utan något vi måste uppmärksamma och se till så den får den hjälp och stöd den måste få. 19 % av männen som har ett riskabelt bruk är alldeles för hög siffra för att det skall sägas vara ok. Vi i Kungsbacka måste försöka skapa attitydförändring kring riskerna på ett sätt som gör att människor vill ta till sig det. Det är inne att ta hand om sig och sin kropp på alla möjliga sätt och detta är väl en bra ingång på vad som bryter ned den.
Larry Söder – Kristdemokrat.