header

Barnens rättigheter i Kungsbacka

fredagen 29 april skrev barn- och äldreminister Maria Larsson tillsammans med barnombudsman Fredrik Malmberg och Sveriges Kommuner och Landstings ordförande Anders Knape ett brev till samtliga ordförande i kommunstyrelse, kommunfullmäktrige, landtingsstyrelse och landstingsfullmäktige med upprop om ett aktivt arbete för en strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Det är på tiden säger jag.

Vi tror alltid att vi i Sverige är duktiga och att detta med barnkonventionen rör bara andra länder och inte Sverige. Jag har uppfattningen att det i allra högsta grad rör oss i Sverige och trots allt i Kungsbacka. Vi har arbetat med barnkonventionen på ett alldeles utmärkt sätt, men vi kan göra ännu mer i våra attityder gentemot barn, både vi som kommun men även vi enskilda medborgare i kommunen.
Barnkonventionen uttrycker ett förhållningssätt till barn som sätter barnet i fokus vid beslut eller åtgärder. Det skall spegla synen på barn som fullvärdiga medborgare och kompetenta individer som ska bemötas med respekt i alla sammanhang. Kan vi med handen på hjärtat säga att vi gör det i Kungsbacka i alla sammanhang? som kommun och myndighet är vi nog ganska duktiga men oss som enskilda medborgare?
Larry Söder – Kristdemokrat.