header

Bostad först – Annat stöd sedan

Det pratas mycket om bostadsbristen i Kungsbacka men väldigt lite om bristen på bostäder för dem som står längst ifrån bostadsmarknaden.

Det kan inte vara rimligt att vi som kommun köper dyrt boende i annan kommun bara för att vi inte kan erbjuda en bostad i Kungsbacka.
Jag tänker även på de som har problem i sitt liv som gör att de inte har en fast punkt i sina liv för tillfället.
Jag tror mycket på idén om att människor växer med uppgiften. människor som känner tillit och känner att de har något eget boende har enklare att ta till sig annat stöd och hjälp. därför är en bostad oerhört viktig. Men dessa människor kan inte hyra en nyproducerad hyreslägenhet utan vi måste se till att de får möjlighet till bostad i det befintliga bostadsbeståndet. Vi som kommun har ansvaret att lösa det och måste samarbeta med de fastighetsägare som finns i kommunen.
Vi som Kristdemokrater ville skriva in i ägardirektiven att var tionde förmedlad lägenhet skall gå till denna typen av personer för att vi skall lösa det.
Alla blir vinnare.
Personen har större möjlighet till ett förändrat liv.
Kommunen får mindre kostnader för köpt boende.
Fastighetsägarna får uthyrt sina lägenheter.
Tyvärr blev förslaget nedröstat och vi som Kristdemokrater kommer att fortsätta vara den sociala rösten inom alliansen. Någon gång så lyssnar de övriga 🙂
Larry Söder – Kristdemokrat.