header

Budget Kungsbacka

Efter Cirka 140 inlägg och två dagars debatt fastställdes budgeten för nästa år i Kungsbacka kommunfullmäktige. Vad var bra och vad var dåligt?

Bra var att vi fick ganska mycket debatt kring de mjuka nämndernas ansvarsområden och en debatt kring bostäder till de som är långt ifrån en egen bostad. Vi som Kristdemokrater var ytterst delaktiga i dessa debatter. Vår ståndpunkt är solklar. Vi har som ett ansvar att ta vara på de som har stort behov av hjälp från kommunen. Det kan ibland innebära beslut som går emot stora flertalet men bra för de som är mest utsatta. Det blev en lång debatt om hur vi kan skapa bostäder till de personer som är utan egen bostad. Förståelsen finns, viljan finns och nu får vi se ifall handlingskraften finns för att jobba med denna frågan på alla håll.
Alliansens budget gick igenom vilket innebär en budget som vilar på prognoser om skatteintäkter och inget hittepå som en del andra partier gör. Man skall gasa lagom för att kunna bromsa i tid är mitt rättesnöre. En prioritering i budgeten gjordes till Kulturen och till Förskola och Grundskola. Nu hoppas vi att nämnderna använder pengarna på så klokt sätt som möjligt.
Det dåliga har jag svårt att finna. Visst finns det inlägg man inte gillade eller något annat som störde en, men jag är inte personen som lägger kraft på sånt.
För Individ och Familjeomsorg så innebär det ingen direkt skillnad i budgeten, utan vi kan fortsätta med utvecklingen av verksamheten som är nödvändig för att möta framtiden.
Organisationsförändringen som gjordes 2010 har vi gjort smärre justeringar i och nya lokaler kommer att flyttas in i under slutet av 2011 för en del av verksamheten.
Utmaning blir att skapa förutsättningar att kunna göra mer på hemmaplan inom till exempel missbruk.
Utmaning blir att fortsätta finna familjehem på hemmaplan och jourhem, vilket det finns alltid ett ständigt behov av. Ett barn som behöver ett familjehem skall kunna matcha med ett familjehem så bra som möjligt.
Det finns många mer utmaningar inom verksamheten men de kommer jag till vid senare tillfälle.
Två bra dagar där vi Kristdemokrater är väldigt nöjda.
Larry Söder – Kristdemokrat.