header

Fullmäktiges första budgetdag

Den första dagen av budgetfullmäktige innehöll bokslutet för år 2010. Det hade gått rent ekonomiskt bra för kommunen men samtidigt så har en del nämnder jobbat hårt för att få en ekonomi i balans och att kunna ha en bra förutsättning för att klara 2011. Efter en för bokslutets lång debatt så var alla väldigt överens om att bokslutet väl visade bilden av 2010. Den togs i största enighet.

Därefter så var det dags förallmänhetens frågestund, allmänheten denna gången bestod av Magdalena från Älvsåker. Hon hade frågor kring Förskola och Grundskolas resultat och hur man skall kunna få tillbaka det som man förlorat under 2010. Hon ansåg att 2010 var ett förlorat år.
Jag håller med henne om att det var ett ansträngt år budgetmässigt och verksamhetsmässigt för nämnden Förskola och Grundskola . Pengarna användes så optimalt som möjligt av verksamheten och det visar de kortsiktiga resultaten på. De långsiktiga effekterna får vi se längre fram men en sak har jag och hon gemensamt, För att öka kvaliten från där vi är idag så behövs det tillföras medel till nämnden.
Rektorerna är duktiga på att använda varje krona på så bra sätt som möjligt, en del är även bra på att använda pengar de inte har….men det är en annan historia.
Jag tycker det var starkt av Magdalena att framföra sina frågor. Det är precis sådana medborgare vi som kommun skall ha. Framföra sina åsikter och att ta möjligheten när det bjuds.
Magdalenas och andras engagemang ger oss som förtroendevalda en möjlighet att få en bredare bild av hur man ser på verksamheterna. Det är bara att glädja sig över samtalen…..
Larry Söder – Kristdemokrat.