header

Gårdagens val

Gårdagens val var ett omval I Västra Götaland och en del av Örebro. Att man i en demokrati som vårat både slarvar med rösterna men även att det finns tvivelaktigheter om hur mycket av egen vilja en del personer har röstat är inte värdigt. Överordnat måste vara att vi är en demokrati och att varje persons röst skall höras. Underordnat måste väl ändå vara att en röst hit eller dit måste till varje pris komma på sitt eget parti. för mig är det så i alla fall.

Resultatet igår var föga överraskande och följer väl den trenden som är på riks just nu. och det är väl det som oroar mig. Att våra lokala och regionala val även om vi har nu en helt egen valdag blir så influerad över den allmänna trenden. Det är oerhört svårt att gå mot trenden som lokal del i partiet och det kanske ställer frågor om skilda valdagar verkligen är bra över huvudtaget. Kanske blir det istället flera val där man har möjlighet att visa sitt missnöje eller nöjdhet med den sittande regeringen istället för regionala/kommunala val. Vi måste finna former för att det lokala demokratin får livas upp mer och att människor tar mer delaktighet i det. Valdagarna är allas vår dag, frågan är hur många som känner det?
Larry Söder – Kristdemokrat.