header

Hemlös och boende först

Vi som kommun betraktar oss annars som en ”rik” kommun. Jag anser i och för sig inte att kommunen som sådan är rik men vi som medborgare i kommunen har en högre inkomst än de flesta i andra kommuner. Men trots det så har vi våra sociala utmaningar. En av dem är att så grundligt behov som en egen bostad har inte alla. Vid en beräkning 1 september 2010 så räknade vi med att vi hade 123 personer som går under begreppet hemlös . Nu är vi så lyckligt lottade att vi i dagsläget inte känner till någon som inte har tak över huvudet, men i begreppet ingår många andra med. Det är personer som har svårt att få ett eget kontrakt på ett boende av olika orsaker. Läs mer om begreppet här på Regeringens hemsida.

Jag tror att människor som behöver stöd från samhället har mycket enklare att ta till sig det om man klarar av de grundläggande behoven först, ett av dessa är bostad. Så jag tycker vi som kommun nu skall prova tanken om Bostad först, så kommer den vård eller stöd som behövs göra betydligt bättre nytta. Bostad först innebär att manser till så de har en egen bostad, ser till så vi ger med den tilliten att kunna ha en egen bostad och att kunna ha en dörr att stänga om sig. När man bygger upp människans självkänsla först så tror jag att man är mer mottaglig för annat stöd.
Sedan finns det den gruppen som redan idag har klarat av att ta till sig det stöd och hjälp som vi kan erbjuda och det enda som nu fattas är en egen bostad. Och vi som kommun kan inte erbjuda det på grund av att vi inte har möjlighet att få loss tillräckligt många av de som har fastigheter i Kungsbacka. Jag fick en fråga från Ekstads ordförande i Kommunfullmäktige hur många bostäder jag behöver….jag svarade 100 stycken imorgon. får hoppas att min dröm slår in vid tillfälle.
Jag och många med mig anser att det är dags att se över de regler som vi satt upp för förtur till bostäder som förmedlas av bostadsförmedlingen. Även de regler som bostadsanvisningsgruppen har är nödvändiga att se över. Reglerna är från tidigt eller mitten av -90 talet och är i behov av översyn. Gör vi detta så kan vi i alla fall se till att de bostäder som kommer igenom bostadsförmedlingen kommer till de som har störst behov först.
Jag anser att dessa personer som är på sekundära bostadsmarknaden är ett ansvar för oss alla. Inte bara Eksta eller bara Aranäs som är två av de stora fastighetsägarna i Kungsbacka utan även de mindre fastighetsägarna kan och bör ta ett socialt ansvar med. Vi måste inse att de som är i mest behov av stöd och hjälp i samhället SKALL komma först och inte sist.
Larry Söder – Kristdemokrat.