header

Individ och Familjeomsorgsmöte

Då var nämnden för denna månaden avklarad. En känsla av glädje infann sig både för ,under och efter mötet. Möten då alla bjuder till, är öppna och vänliga och försöker göra allt för att vi skall trivas tillsammans ger mig en sådan glädje. Det är då politiken för mig är som bäst. Vi träffas och arbetar för Kungsbackas invånares bästa hela vägen.

Kanske uttrycker mig väldigt luddigt och inte förståeligt här men ville ändå sagt det.
Vi hade fyra alkoholtillstånd på bordet att fatta beslut kring och det gick efter de ritningar som vi trodde innan. Dock är det bra att diskussion uppstår och att vi ventilerar olika ståndpunkter. En ny alkohollag har kommit och så snart vi har möjlighet så skall vi fördjupa oss ytterliggare i den.
Vi hade framme en handbok om missbruk, som beskriver hur vi hanterar sådana ärenden ur alla aspekter. Känns viktigt efter den kritik vår tillsyns myndighet har givit oss att vi nu har uppdaterat och ett samlat dokument. Ett väldigt gediget och bra dokument som vi fick föredraget och beslut nästa nämnd.
Vi hade en föredragning kring boendefrågan och med inriktning på vår del hemlösa. Vi i Kungsbacka ser inte att vi har någon som inte har tak över huvudet men ett antal som trots det ingår i begreppet hemlös . Vi räknar med att i det begreppet har vi 100 – 150 stycken, främst sådana då som inte har ett eget boende med kontrakt. Vid en beräkning slutet på förra året kunde vi konstatera 123 tycken som gick under begreppet hemlös. Läs mer om begreppet hemlös här .
Jag tycker Kungsbacka måste börja arbeta på annat sätt och skriver en egen blogg om det.
Larry Söder – Kristdemokrat.