header

Människor kommer ikläm

Ibland är väl regler väl stelbenta,men tyvärr gjorda för att en del alltid försöker tillskansa sig den rätten de inte har. Det är då som vanlig människor som försöker göra rätt kommer ikläm.

Att man begränsar antalet besök på återvinningsstationerna är ett exempel.
Att man begränsar antalet färdtjänstresor är ett annat.
Exempel finns det många av där vanliga hederliga människor kommer ikläm för att andra inte sköter sig. Ibland beror detta tror jag på att vi inte vågar ta diskussionen med de som faktiskt gör fel. Jag skulle önska att både andra men även jag vågar ta diskussionen mer öppet med de som vi tycker gör fel, istället för att det drabbar andra.
Larry Söder – Kristdemokrat.