header

Partiet behöver hitta tillbaka

Kristdemokraterna är ett folkrörelseparti som är uppbyggt av ideelt arbetande personer som drivs av att skapa ett bättre samhälle utifrån Kristdemokratisk ideologi. Så skulle man önska att man i alla delar kunde med starkt hjärta säga men tyvärr har väl en del försvunnit.

Kristdemokraterna är nu ett etablerat parti i många kommuner,Landsting/region och Riksdag. Människor som nu representerar partiet har inte varit med under åren då partiet var utanför riksdag och den enda tillgången partiet hade var de ideelt arbetande medborgarna.
Jag skulle önska att i det förändringsarbete nu partiet går igenom med sin politik, sitt sätt att kommunicera med väljarna även försöker att tänka på att värdera upp det ideela engagemanget.
Människor som avsätter sin fritid för att skapa ett bättre samhälle är något som jag beundrar och rycks med av. När de pratar om partiet och dess politik så görs det från ända in i hjärtat och jag lovar att det är något som väljarna känner.
Visst är det jättebra med heltidsanställda tjänstemän och politiker, som på ett effektivt sätt kan driva politiken… men det får inte bli på bekostnad av det ideela engagemanget. Det får inte bli att man fnyser åt dem som lägger ned sin själ i det ideela arbetet. Jag tror att Kristdemokraterna någonstans här förlorade mycket av identitet.
Att på en lördagskväll lämna ut material i brevlådor, eller göra iordning fikan för en tipspromenad, eller bara med engagemang pratar med folk i samhället man möter om partiet, eller man säljer lotter för att kunna dryga ut partiets kassa. Ja det kan vara allt mellan himmel och jord som de ideela krafterna gör. Min bestämda uppfattning är att ett folkrörelseparti som Kristdemokraterna sakta släcks ned utan dessa krafter……. och ökar i styrka om man släpper fram dem.
Kristdemokraterna behöver bli ett parti för de minsta och visa det i handling genom att ge av sig själva.
Larry Söder – Kristdemokrat.