header

Socialstyrelsen kritiserar – vad händer sedan

För ett par månader sedan kom kritiken från socialstyrelsen på Kungsbacka kommun om underlag och hanteringen av ärenden på missbruksenheten. Givetvis var det ett fåtal av alla ärenden som man handar som kritiserades, men ändå väldigt viktigt att ta på allvar.Jag som medborgare tycker givetvis att det är bra att det finns någon som kontrollerar kommunen så de gör rätt.

Jag som förtroendevald vill givetvis att den kritiken som ges inte återkommer vid nästa granskning.
Vid förra Sociala Utskottet fick vi en grundlig genomgång om i varje enskilt fall hade kritiserats och hur man nu tänker arbeta för att detta inte kommer att upprepas. Detta för att vi skall försäkra oss om de beslut vi fattar görs på så bra underlag som möjligt och att man har med de bitar som skall vara med. Granskningen har hjälpt till att sätta fokus på det som behövde åtgärdas och redan innan granskningen blev färdig hade man börjat arbeta för att åtgärda de brister som fanns. Det känns väldigt bra att man tar det på fullaste allvar och att man vidtagit åtgärder som gör att vi klarar de lagkrav man har.
Det är det som medborgaren skall kunna ha som krav på oss, att vi följer de lagkrav som finns och gör det bästa för medborgaren.
Larry Söder – Kristdemokrat.