header

Glöden hos Göran Hägglund

Nu har Göran Hägglund varit partiledare ett tag och på det stora hela så gör han det väldigt bra. Jag tror inte vi Kristdemokrater kan ha en bättre partiledare och är stolt att han tar på sig ännu en period. Dock har man ju alltid synpunkter och tänkte framför atvå av dem här och nu, när jag har dem i färskt minne efter rikstinget.

* Gör talen mer av dig själv.
* stå inte ut med sabotörerna.
Den första menar jag att talen som jag hört Göran Hägglund hålla är i och för dig väldigt bra innehåll men när man märker att han går utanför det skrivna talet så blir det mer intensitet,engagemang och stundtals roligt. Göran som person bör komma fram mer och då blir det mycket mycket bättre. Han borde försöka förändra så han går utanför manus väldigt mycket mer ofta, då blir det mycket bättre.Men jag är inte nära så jag vet hur de lägger upp det men en synpunkt lika god som andra.
Med andra punkten menar jag att han har för mycket tålamod med de människor som hela tiden försöker att sabotera för partiet i stort. Man skall vara rädd om partiet är det flera som har sagt och en del är tyvärr inte det. Personer som bara vill förstöra för egen vinning eller egen uppmärksamhet bör hanteras mycket hårdare. Vi beslutar demokratiskt om partiets politik och det är den som skall framföras.
Larry Söder – Kristdemokrat.