header

Hatten av för Redaktörn

Kungsbacka Nytts Redaktör skrev en väldigt bra ”ledare” i dagens Kungsbacka Nytt. Han har fångat min åsikt angående extremister som gör våldsbrott och som vi andra försöker vifta bort som enskilda personer som inte finns i nåt sammanhang. Vi alla finns i ett sammanhang och det finns orsak och verkan för allt.

Vi tror att människan utvecklas men uppenbarligen inte när det gäller hatet och viljan att förgöra varandra. Vi verkar hitta orsaker för att fortsätta, även om vårt sunda förnuft säger nåt annat.
Redaktör Gustaf Görfelt skriver ” Det finns sfärer av hat i vårt samhälle som sjuka människor kan koppla upp sig till, både mentalt och bokstavligt. Om det i slutänden kommer ut en jihad eller tempelriddare beror mest på hudfärgen.De tror att de bekämpar varandra,men egentligen är de bara två utväxter från samma rot, hatets”.
Jag läste hans ledare med nöje och hoppas fler gör det. Tyvärr kan jag inte finna den på nätet så jag kan länka till den.Vi är alla människor och bör respektera varandra som sådana. Våld löser inga konflikter utan dialog,förståelse och öppenhet mot varandra skapar en yta för att lösa konflikter.
Larry Söder – Kristdemokrat.