header

Kampanj mot Knarket

Är knarket något som vi allt mer accepterar i samhället?

Är Knarket något som finns här och som vi inte bryr oss om att bekämpa längre?
Är det socialt accepterat att knarka nuförtiden ?


Jag hoppas vi kan säga nej på alla de tre frågorna och att vi som samhälle försöker göra allt som står i vår makt att hålla knarket borta.
Barn har rätt till en uppväxt fri från alkohol och droger. Många vuxna som finns runt om oss som missbrukar är ju också föräldrar. Vi alla måste våga se, att erbjuda det som kan behövas. Barnens uppväxt är viktigt för oss som samhälle och med så god uppväxt som möjligt, desto större förutsättningar för att gå vidare i livet.
Jag blir väldigt glad att Regeringen nu har startat en kampanj mot knarket . Du kan även läsa kring den på Regeringens hemsida
Kristdemokraternas linje är glasklar: innehav av droger ska även fortsättningsvis vara kriminaliserat.Vi måste hjälpa och stödja de barn och ungdomar på bästa sätt när det kommer i sådana situationer.
Men gör vi vårt bästa och till att börja med svarar NEJ på de tre översta frågorna så är det en bra bit på väg. Kungsbacka kommun har föredömligt gjort informationskvällar kring droger, hoppas enträgen vinner och fler tillfällen ges och fler sluter upp.
Larry Söder – Kristdemokrat.