header

Kommunens lokaler- Alkoholfria ?

Under våren och kanske ännu mer under hösten kommer frågan kring att servera alkohol i kommunens lokaler bli aktuell. Många gånger är det lokaler som används för idrottsutövande och våra ungdomar varje vecka besöker.

Vi som kommun har ett ansvar att axla, det ansvaret innebär inte att vi kan ta lätt på hur ungdomar har det i sin uppväxt. Våra ungdomar bör ha möjlighet att utöva sin idrott eller fritidsintresse i miljöer som är så bra som möjligt. Jag anser att våra kommunala lokaler där Barn och Ungdomar vistas i varje vecka inte skall vara öppna för att servera Alkohol.
Vi vuxna som vill anordna fester har många andra lokaler att använda och att utnyttja för att ha en trevlig kväll. Det är inte brist på lokaler att använda för detta i vår kommun.
Larry Söder – Kristdemokrat.