header

Kristdemokraterna – Barn och Ungas parti

På rikstinget så beslutade man att Kristdemokraterna skall profilera frågor som rör Barn och Ungas uppväxtvillkor. Jag tror att det på ett tydligt sätt kan visa den Kristdemokratiska ideologin och känns alldeles rätt.

Igår höll Göran Hägglund sitt tal i Almedalen och största delen av det handlade just om detta, vilket är alldeles rätt. Han pratade om föräldraransvaret och dess betydelse. Jag håller med om att vi föräldrar allt för ofta släpper över ansvaret till samhället för våra barn i olika situationer. Vi som föräldrar skall och bör ha det slutgiltiga ansvaret och samhället skall hjälpa till när det så behövs.
Göran pratade om en situation när föräldrar inte ansågs sig behöva komma till en rättegång som hölls där deras barn var anklagade. Deras motivering var att det går ju bra i skolan……..
Kan inte riktigt förstå hur man tänker då som förälder, man har väl ansvar och vill väl att det skall gå bra i alla delar.
Var med om en händelse för några år sedan som ställde mina tvivel på hur vi föräldrar ser på saker ibland. Tre ungdomar gjorde skadegörelse på ett träd och vittnen såg vilka ungdomar det var. Vid fråga till ungdomarna så erkände de att de hade gjort det (eloge till ungdomarna). När sedan trädet skulle ersättas som var en kostnad på 5000 – 7000 kronor så sade föräldrarna till sina ungdomar att inte erkänna utan neka. allt i syfte att slippa betala. Det blev rättegång och istället för den ringa summan att betala så fick ungdomarna till slut betala 25 000 kronor. Skäms till ett sådant beteende från vuxenvärlden.
Stå upp för vad du och vad ungdomarna gör, då gör du dem en tjänst för framtiden.
Larry Söder – Kristdemokrat.