header

Rikstinget i Umeå -hemma igen

Nyss hemkommen från rikstinget i Umeå. Vår grupp från Halland som var på 9 stycken personer hade trevligt tillsammans. Givetvis hade vi inte likadana åsikter i alla drygt 350 motioner men vi är väldigt nöjda ändå. Att skapa en samhörighet och en teamkänsla är viktigt inför stundande pröningar i form av val m.m. De två största frågorna var väl vilket område som Kristdemokraterna nu skulle välja att fokusera på och det blev Barn och Ungas uppväxtvillkor. Då känns det alldeles rätt att vara ordförande i individ och familjeomsorgen i Kungsbacka. Här kommer man verkligen i kontakt med hur uppväxtvillkoren kan se annorlunda ut och en god bild av vad som kan förändras.

Den andra stora frågan var hur familjepolitiken nu skulle hanteras. Vi som Kristdemokrater har stort förtroende i denna frågan och en hjärtefråga för väldigt många kristdemokrater. Vi i Halland bestämde oss att gå på linjen att nu ta ett helhetsgrepp i familjepolitiken och reformera den helt. Vi tror att vi behöver utveckla den så att dagens familjer känner att den är för dem och att dagens lösningar kanske anpassas till hur det är idag. Familjepolitik är en viktig del av barn och ungas uppväxtvillkor och bör göras med den omsorgen.
Det fanns 12 stycken motioner från Halland och de flesta av dem var besvarade och det kändes bra. En av dem gällde att förändra i socialförsäkrningen som har blivit så debatterad. Det känns som partiet i stort tar denna frågan på största allvar och att man skallse till så att människor inte kommer i kläm i framtiden,vilket är väldigt bra.
Larry Söder – Kristdemokrat.