header

Barnhus – något som strandat i Halmstad som måste föras till Kungsbacka

De barn och ungdomar som har råkat ut för något sånt hemskt som övergrepp av något slag, utsätts för onödigt mycket lidande i arbetet efteråt. Idag så får de åka runt på olika platser och berätta vad som hänt vid flera tillfällen. Allt som oftast till många olika vuxna.
Barnahus som det diskuterades att skapa i halland skulle göra att de olika instanserna som Socialtjänst, polis m.m. kunde komma till en plats där barnen känner sig mer trygg och där det är mer anpassat efter barnets förutsättningar. I de villkoren kunde flera höra på berättelsen samtidigt och därmed minimera ett ältande av det i onödan.
Barn som utsätts för kränkingar av de grövsta är sådana vi bör skydda så mycket som möjligt.
Jag har besökt barnhuset i Göteborg, där verksamheten fungerar alldeles utmärkt och där lokalerna är mer anpassat för att ta emot barnen.
Jag vill att vi skapar en sådan verkasamhet för våra barn och ungdomar i Kungsbacka….för barnen skull.
Larry Söder – Kristdemokrat.