header

Bostäder till rätt personer

På nämnden individ och familjeomsorg igår hade vi än en gång uppe problematiken att kunna få bostäder till de som vi som kommun har ansvar att ordna bostad för. Vi som kommun ser över detta och jag hoppas mycket stöd för att vi skall ta vårt ansvar fullt ut…det vill säga det är behovet som måste styra även när det gäller bostäder.
En egen bostad är en rättighet som varje människa måste kunna ha, även om man har problem på annat sätt. Den gruppen av människor är kanske inte högljudda eller ställer sig med plakat på torget, men är likväl personer som har ett lika värde och därmed måste kunna ha rätt till egen bostad.

Larry Söder – Kristdemokrat.