header

Bostadförmedlingen förändras i flera steg

Det är glädjande att debatten kring bostadsförmedlingen i Kungsbacka har kommit igång under året. Det är flera åtgärder som behöver göras för att det skall bli riktigt bra.

1. Vi måste ha en kö som visar behovet. Idag är det väldigt många som är registrerade i bostadskön men som inte alls är aktuella för en ny bostad. Exempel har visats flera gånger på personer som en gång ställt sig i kön och bara stått kvar utan att de har avregistrerat sig. Därmed blir kön missvisande.

2. Vi måste se till så att antalet prioriterade grupper blir färre. Allt för många kommer i den prioriterade gruppen.

3. Vi måste se till så att kommunens ansvar uppfylls genom bostadaförmedlingen på ett eller annat sätt. De som är bostadslösa måste komma först.

Vi kommer att hantera dessa olika regler i flera olika steg och det skall bli intressant att debattera när vi kommer fram till prioriteringar. Då blir det väl som alltid när vi förtroendevalda börjar. vi vill alla prioritera men i slutänden kom så många med bland prioriteringarna så att det inte blev någon prioritering alls.

Larry Söder – Kristdemokrat.