header

Kritik från socialstyrelsen

Vi som kommun har fått kritik från socialstyrelsen för hur vi har hanterat ett enskilt ärende inom socialtjänsten.

Jag som politiker anser att det är jättebra med kontrollorgan som kritiserar om de anser någon gör fel. Vi som är inne i verksamheten kan ibland bli ”hemmablinda” och inte se allt.
Man skall ta kritik på största allvar och grotta ned sig djupt för att se om det är något i våra rutiner som skapar detta som socialstyrelsen kritserar.

I det aktuella fallet så kritiserar de bland annat för rutiner när det gäller kommunikation av utredning men även att vi inte fullt ut sett ur barnperspektivet.
Medborgare måste kunna lita på att vi följer lagar och förordningar samt att vi vid alla tillfällen då barn är inblandade ser ur barnperspektivet. Jag kan inte se att det finns några om,men eller kanske i det utan så måste det vara.

Vi som kommun skall svara på kritiken och tala om hur vi ser på det i Februari månad. Givetvis kan även socialstyrelsen göra fel men jag utgår ifrån att de vill hjälpa oss att förbättra vårt arbete och pekar på saker de tycker är viktiga.

Larry Söder – Kristdemokrat.