header

Riksnormen i försörjningsstödet höjs

Det är glädjande att se regeringen tar ansvar för de som behöver samhällets hjälp. Maria Larsson (Kd) som är barn och äldreminister hade glädjen att meddela det.

För familjer med äldre barn och ungdomar höjs riksnormen mer än vad enbart inflationen motiverar. För exempelvis en ensamstående utan barn uppgår riksnormen för 2012 till 3 840 kr, dvs. en höjning med 120 kronor per månad. För en ensamstående förälder med två barn på 11 och 15 år uppgår riksnormen för 2012 till 10 250 kr, dvs. en höjning med 980 kronor per månad. För sammanboende med två barn på 11 och 15 år uppgår riksnormen till 12 780 kr, dvs. en höjning med 1040 kronor per månad.

Genom det särskilda påslaget för barn kommer de ekonomiskt mest utsatta barnfamiljerna också att få del av den höjda levnadsstandard som andra barnfamiljer får när bostadsbidraget höjs.

Larry Söder – Kristdemokrat.