header

Alkoholtillstånd

Har varit iväg på utbildning kring alkohollagen och hur man skall tillämpa den vid tillståndsgivning. Visst har man läst en hel del kring det tidigare och tycker man har god kläm på det, men att möta andra kommuner, höra hur de gör tillämpningarna och vilka problem de stöter på är oerhört bra. Att utbyta erfarenheter med andra i liknande situationer är väldigt nyttigt och jag tror man blir bättre i rollen som politiker.

När det gäller alkohol i fritidslokaler eller våra egna lokaler(kommunens), som varit på diskussion så känner jag mig beredd på den diskussionen.

Larry Söder – Kristdemokrat.