header

Interpellationssvar angående barnahus i Halland

Svar på Interpellation ställd av Thord Brynielsson (SD) angående ett Halländskt barnhus.

I en Interpellation ställd till mig som ordförande i Individ och familjeomsorgen ,så är det tre frågor som Thord Brynielsson vill ha belyst.

1. Hur stort är behovet av ett barnhus för kommunen?
Svar: För den enskilde barnet/ungdomen som är utsatt och i situationen av trygghet och så bra bemötande som möjligt från oss i samhället så är behovet väldigt stort. I antalet barn det handlar om så är det Cirka 100 barn som varit föremål för utredning med anledning av att de blivit, eller misstänkt blivit, våldsutsatta under 2011.

2 Kan ni berätta om fördelarna och nackdelarna med att kommunen inleder ett samarbete med Göteborgs Kommun respektive de andra halländska kommunerna vad avser vårt behov av ett barnhus ? Även de ekonomiska bitarna, vilken lösning bedöms vara mest kostnadseffektivt ?

Svar: Vår prioritet har varit att ett barnhus är av stor prioritet för barnet som blivit utsatt. De får i en miljö som är anpassad för barn berätta det som de varit med om. Fördelen är att flera myndigheter samtidigt kan vara på plats och lyssna samtidigt som man minimerar gånger som barnet behöver berätta händelsen. Ett barnhus utgår från barnets behov av trygghet, omtanke samtidigt som de olika myndigheterna får möjlighet att samlas och arbeta utifrån sitt uppdrag. Barnahus är ett sätt att arbeta på mer än en byggnad. Vår prioritering är i första hand ett barnhus i Halland eftersom myndigheterna har organisation Halland. Alla olika myndigheters arbete försvåras genom att använda Barnhus i Göteborg. Vad gäller ekonomiskt så är det väldigt vaga uträkningar som finns och inte så relevanta i skarpt läge, men i huvudsak så kommer Kungsbacka kommun få betala sin kostnad oavsett vart vi har verksamheten placerad. Vi som kommun har ett barnhus i Halland som första prioritet och vi hoppas nu på att det kommer till stånd.

3. Vilka reaktioner har den mediala uppmärksamheten gett i övriga Halland, om att Kungsbacka överväger ett samarbete med Göteborg om ett barnhus ? har kommunen fått nya besked ifrån de andra Halländska kommunerna om det kan bli ett framtida barnhus i Halland ?

Svar: Reaktionerna har varit många, både positiva och negativa. Men vår uppfattning är att frågan har åter lyfts fram i Halland och att man nu jobbar på att även Halland skall ha ett barnhus. Vi som kommun anser att ett samarbete i Halland kring ett barnhus är att föredra utifrån enkelheten att samarbete inom och mellan olika myndigheter.

Larry Söder – Kristdemokrat.