header

Nämnd ikväll

Nu är det inne på andra året som ordförande för Individ och familjeomsorg. Ett område som har varit nytt för mig inom politiken och ett område som har givit mig nya perspektiv. Förr om åren så har man fokuserat på de saker och strukturer som inte fungerar och förändrat dem. Inom individ och familjeomsorgen kommer allt väldigt mycket närmare och det märks. Vi fattas beslut som avgör en enskild människas situation, samtidigt som vi måste se till hur strukturer i vårt arbetssätt fungerar i det stora hela. Vi måste vara lyhörda för den enksilde i ett större perspektiv, ibland svårare än man tror. Blir alla beslut så väldigt byråkratiska och solklara? nä ibland blir det en känsla om framtiden och en tro på den enskilda människa som kanske avgör hur man går vidare.

Nu börjar arbetet med budget för år 2012 att gå in i ett intensivt skede, som innebär att varje nämnd skall redovisa hur den ser framtiden och vad för behov som finns. Min uppgift blir mycket att försöka förklara att en kommun som kungsbaka med invånartillväxten, innebär att antalet personer som behöver stöd och hjälp ökar i omfattning. Det är inte bara trygga familjer som flyttar in utan alla de sorter.
Vi måste fortsätta utvecklingsarbetet inom vår verksamhet, hitta de metoder som hjälper människor tillbaka till ett ”normalt” liv.Jag e stolt över den nämnden vi har i Kungsbacka. Vi är olika personer med olika utgångspunkter som blir en bra helhet.

Larry Söder – Kristdemokrat.