header

Ny familjepolitik för Kristdemokraterna

Vi tror inte att ”one size fits all”. Vi Kristdemokrater vill därför öppna upp för fler valmöjligheter för familjerna att välja den livsstil och barnomsorgsform som passar dem och deras barn bäst. Det är dags för en barntidsreform.

Kristdemokraternas familjepolitiska arbetsgrupp, som idag presenterar sin rapport ”Tid för familjen”. Rapporten innehåller en rad förslag som ger Sveriges barnfamiljer verktyg att frigöra mer tid för barnen och som skapar valfrihet i familjepolitiken.

Kristdemokraterna föreslår bland annat

– en utbyggd föräldraförsäkring med möjlighet till fritt uttag i tre år.

– det ska vara möjligt att få barnomsorgspeng för egna barn.

– ett barnskatteavdrag för familjer som inte nyttjar offentligt finansierad barnomsorg.

Familjer ser olika ut, därför behövs det flexibla lösningar för att det skall passa just den familjen. Vi kristdemokrater tror att ni som familj kan själva bestämma över er situation och göra det bästa valet för just er familj.

Larry Söder – Kristdemokrat.