header

IFO,FS,ÄO

Jag tycker inte förkortningar är något bra påfund av mänskligheten. Det skapar ett utanförskap mot dem som inte är vana eller väl förtrogen med vad det åsyftas.

Men Äldreomsorgen(ÄO), Funktionsstöd (FS) och individ och familjeomorgen (IFO) hade presidiemöte igår, vilket var väldigt bra. Vi har gemensamma frågor som bör lyftas politiskt och kanske behöver få en lösning politiskt.
Vi från individ och familjeomsorgen hade en del frågor tillsammans med funktionsstöd kring de personer som både har behov av stöd för något typ av funktionsnedsättning och samtidigt någon typ av missbruk. Vi bör hitta överbryggande arbetssätt så att alla tas om hand på bästa sätt. Ansvarfördelningen känner vi är tydliga och vi skall nog kunna hjälpas åt så det fungerar.
Även bostäder är ett gemensamt problem som vi bör arbeta med tillsammans. Båda nämnderna har svårt att hitta tillräckligt med bostäder för vårt ansvarområde och anser det bör prioriteras högre av kommunen i stort. Vi har som kommun ansvar för alla medborgare, även de som har det svårt och inte bara de som kan tala för sig.
Tycker träffen vi hade blev väldigt bra och ser fram emot åtgärder och nästa träff.
Larry Söder – Kristdemokrat.