header

Individ och familjenämnden

Igår hade vi nämndsammanträde. Vi hade bland annat utvärdering kring sociala utskottet uppe på bordet och den visar att de allra flesta är väldigt nöjda med uppdelningen mellan nämnd och sociala utskottet. Det vi bör jobba på är att alla får en inblick i hur ansvarsfördelningen ser ut och vilka ärenden som bör gå till nämnden och hur man kan utöva sin insyn.

Vi hade en arbete kring ideela organisationer. Under slutet av hösten hade vi ideela organisationer på besök i nämnden, igår hade vi ett arbete om hur vi vill se hur vi behöver arbeta för att ideela organisationer skall kunna vara ett komplement till oss i IFO. Detta arbetet engagerade verkligen nämnden och kommer fortsätta vid nästa sammanträde. Vi var alla överens om att ideela krafter är något som behövs och som verkligen är en tillgång att använda på bästa sätt.
Annars var det mycket info kring olika delar i verksamheten och jag tror nämnden tyckte det var väldigt intressant nämnd. Jag hade det väldigt kul och är väldigt stolt över både nämnden,dess kunskap och intresse samt för vår förvaltnings arbete. Ett rent nöje att få arbeta politiskt i en sådan nämnd och förvaltning.
Larry Söder – Kristdemokrat.