header

Kommunfullmäktige

I tisdags var det kommunfullmäktige, denna gången var platsen Åsa Gårdsskola och det blev fullt hus. Salen kunde ta 149 personer och tyvärr fick inte alla plats. Vi fick be de ersättare som inte tjänstgjorde att ta en lite längre promenad för att alla medborgare skulle ha möjligheten att komma in.

Allmänhetens frågestund blev en av de bättre jag har varit med om, intressanta och lokalanknutna frågor som är intressant för en större krets.
För min egen del så svarade jag på en interpellation kring barnahus i Halland, där vi som kommun har fört upp frågan och nu hoppas Halland fullföljer planerna på ett barnahus. Om man inte gör det så får vi återigen titta på annan lösning.
Jag hade även en fråga angående kulturbussen,som tyvärr inte används fullt ut men som ordförande för nämnden lovade, att den kommer vara kvar i överskådlig framtid och att de farhågor om en nedläggning inte stämde.
Ett fullmäktigemöte som var långt,intressant och gör mig lycklig i hjärtat.
Larry Söder – Kristdemokrat.