header

våld i nära relationer

Jag som ordförande i nämnden för individ och familjeomsorg fick uppdraget att tillskriva polisen angående deras funderingar kring hanteringen av brott i nära relationer. Det var en organisationsförändring som kunde inneburit att två poliser flyttade från Kungsbacka till Varberg. Det ansåg vi som kommun inte hade varit bra för det arbetet vi bedriver.

Våld i nära relation är i hög grad en samverkans verksamhet mellan ,kommun, polis frivilliga organisationer m.m. att de som skall utreda dessa brott finns så nära de övriga samverksansparterna är av yttersta vikt.
Jag fick i min hand ett svar från polisen idag, instämplat igår den 6 mars att man inte valt att gå vidare med någon organisatorisk förändring. Detta är väldigt glädjande men samtidigt ett ansvar för oss som kommun. Nu gäller det för oss att sträcka på oss och göra detta område till ett utvecklingsområde och höja ambitionen. Vi får visa polisen att de gjorde rätt val.
Larry Söder – Kristdemokrat.