header

Vindkraft i Kungsbacka

Det har fått lite fart kring Vindkraften i Kungsbacka kommun, vilket är väldigt bra. Några verk är redan på plats och några verk är på gång.

I Kommunstyrelsen sist så var det en förfrågan kring 9 stycken vindkraftverk som skulle ligga ganska nära motorvägen i område Dotetorp och Ölmevalla.

Vi kristdemokrater ser inga som helst problem med de etableringarna, de ligger inom det område som vi i vindkraftplanen uttalar är möjligt samtidigt som undersökningar visar att med åtgärder så är det inte så stor olägenheter för någon part. Denna typ av energi är viktig för framtiden och som vi ser det inget vi kan välja bort, om vi önskar en god miljö.
Dröm om förvåningen när Moderaterna samt Kungsbackaborna då säger nej till etablering av tre av verken. De övriga partierna säger ja.
Larry Söder – Kristdemokrat.