header

Kokar man soppa på en spik ?

Media har gjort ett stort nummer kring Alliansen skrivning i budgeten för 2013 angående ungdomars
praktikplats kopplat till försörjningsstöd. Att vi som kommun framöver skulle ställa högre krav på den enskilde ungdomen.

Det fakta som finns är att vi har ett antal ungdomar idag som får försörjningsstöd och det är ett samhällsmisslyckande varje individ som hamnar där. Varje individ och särskilt ungdomar har rätt att kräva att samhället gör det som står i dess makt för att få dem tillbaka på egna ben. Det som vi ser idag är att vi har haft ett jämförelsevis högt uttag av försörjningsstöd bland ungdomar samtidigt som vi har praktikplatser lediga. Vi har sett det som viktigt att öka ansträngningarna att få dessa att hitta varandra fortare, det vill säga ungdomen och praktikplatsen. Nu gör media som något stort i att vi som kommun skulle bli tuffare att vi ställer högre krav i framtiden på ungdomarna genom att villkora försörjningsstödet mot att ungdomen tar emot praktikplatsen.

Då läser jag i socialtjänstlagen 4 kapitlet angående rätten till bistånd. 4 §

4 § Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och
1. inte har fyllt tjugofem år, eller
2. har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser, eller
3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning men under tid för studieuppehåll behöver försörjningsstöd.

Som ni ser ovan så har vi rätt till detta idag och således ingen förändring i inriktningen sedan tidigare. Däremot sätter kommunen nu större krav på Individ och familjeomsorgen och Gymnasienämnden att samarbeta bättre kring denna fråga, så att vi får ett bättre resultat. Det står jag bakom och tycker all form av närmare samarbete är av godo.

Larry Söder – Kristdemokrat.