header

Mer bostäder behövs till ungdomar

Vi är all pinsamt medvetna om att antalet bostäder är mycket mindre än antalet som önskar bostäder. Framförallt svårt upplever vi det att den första bostaden är extra svårt att få. Vi som kristdemokrater i Kungsbacka vill att vi satsar på studentlägenheter i större utsträckning än tidigare. Dessa får gärna placeras i rimligt avstånd från pendeltåget så att det är enkelt att resa.
Men att bygga bostäder tar tid. vill därför också göra det lättare att hyra ut i andra hand. Därför är det glädjande att Kristdemokraternas engagemang i Regeringen nu innebär att schablonavdraget för att hyra ut delar av sin bostad, från 21~000 kr till 40~000 kr. Vi gör det också lättare att hyra ut till exempel sin bostadsrätt i andra hand, genom att mer makt flyttas från bostadsrättsföreningen till lägenhetsägaren så tror vi att det kan hjälpa något. Kanske gör de nya reglerna en större möjlighet för villaägare att hyra ut en rum eller två till behövande studenter.

Larry Söder – Kristdemokrat.