header

Nu får även äldre bo ihop !

Vi har i Kungsbacka diskuterat kring rätten att par skall få bo ihop

även när vårdbehovet ökar. Lyckligtvis så är den allmänna
inställningen i Kungsbacka att detta skall vara möjligt, men så är det
inte i hela landet. Vi som anhöriga önskar det bästa för våra äldre
och att få bo ihop kanske är en trygghet som man önskar och vill välja
själv.
Beskedet från äldreminister Maria Larsson, att regeringen nu föreslår
en förändring av lagen för att garantera att äldre får fortsätta att
bo tillsammans oavsett vårdbehov, är välkommet. Det är tryggt att veta
att lagen faktiskt rättar sig efter människors önskan och inte tvärtom
– att vi människor ständigt ska behöva anpassa oss efter stelbenta
regler.Ändringen i lagen innebär att äldre nu har möjlighet att bo
tillsammans även när den enes behov kräver särskilt boende, vilket
låter rimligt i de flestas öron. Det kanske inte är ett alternativ som
passar alla, men det är glädjande och betryggande att veta att
möjligheten finns, om situationen uppstår. Vi måste ge människor
själva möjlighet att välja och inte kommunen alltid säger vad som är
bäst för den enskilde.

Larry Söder, Gruppledare Kristdemokraterna

Niklas Mattsson, Kommunfullmäktigeledamot Kristdemokraterna
Larry Söder – Kristdemokrat.