header

Inför ett övre tak för barngruppernas storlek

när jag var i Förskola och grundskola så kämpade vi för att minska den genomsnittliga gruppstorleken för barngrupperna. Men vi kanske även måste sätta ett övre tak, för att det inte skall vara så väldigt stor skillnad. Jag tror att kommunerna i hög grad inte klarar detta själva utan att man från staten måste vara tydligare vad de förväntar sig.
Antalet barn i en barngrupp är oerhört viktigt för vilken kvalite det är….

http://kristdemokraterna.se/Media/Nyhetsarkiv/Infor-ett-tak-for-barngrupper-i-forskolan/

Larry Söder – Kristdemokrat.