header

Vi måste försvara vårt land- Hela Landet

Vi som medborgare måste kunna känna oss trygga med det försvar vi har. Vi måste kunna lita på att vi som land kan försvara våra gränser. Då menar jag inte bara gränsen runt Stockholm utan gränsen runt hela vårt land. Kristdemokraterna har presenterat en rapport kring ämnet som är helt klart läsvärt.

I en framtid behöver vi satsa mer pengar på försvar och inte mindre. försvara våra gränser och våra värderingar.

http://kristdemokraterna.se/Media/Nyhetsarkiv/Vi-maste-kunna-forsvara-Sverige—ny-forsvarspolitik-presenteras-i-dag/

Larry Söder – Kristdemokrat.