header

Kyrkovalet

Har fått förtroende att vara med på kyrkovalslistan lokalt. Listan heter Kyrkans vänner i Löftadalens pastorat.

Det är medlemmar i Svenska kyrkan i någon av Landa, Ölmevalla, Frillesås, Idala eller Gällinge församlingar som kan rösta på den listan.

Vi är personer på listan som vill försöka flytta makten till de lokala råden så mycket som möjligt, för vi tror att organisationen blir stark underifrån. Samtidigt som vi ser att nya sätt att locka människor till våra gudtjänster. Det är en upplevelse att det är mindre och mindre antal som kommer till gudtjänsterna och det måste vi försöka att ändra på.

På denna länken så kan du se vilka andra kandidater och listor som ställer upp i valet.

Lycka till i valet allihop

Larry Söder – Kristdemokrat.