header

Maxtak i barngrupperna

   

Motion till Kungsbacka kommunfullmäktige

Stopp för stora barngrupper !

Många barn vistas i förskolan en stor del av dagen. Där skall de få utvecklas till trygga människor. Därför är det viktigt med små barngrupper i förskolan. Ett barn klarar inte att relatera till allt för många personer. Stora barngrupper skapar problem, särskilt för små barn och barn med särskilda behov.

Vi Kristdemokrater vill att det skall finnas ett tak för barngruppernas storlek. På så sätt kan vi säkra kvalitén och tryggheten för alla barnen och för pedagogerna.

Vi Kristdemokrater föreslår

  • Att kommunfullmäktige inför ett maxtak för barngruppernas storlek på förskolorna i Kungsbacka Kommun.Larry Söder
Marie Wadström
Conny Jexler
Ingela Hofmann
Peter Wesley

Niklas Mattsson
Larry Söder – Kristdemokrat.