header

Svensk Sjukvård – Bäst i Europa

Göran Hägglund lyfter i sitt tal i riksdagen sjukvården. Vi hör allt som inte fungerar men sällan det som ändå har blivit mycket bättre. 

Svensk sjukvård har högre kvalitet än någonsin visar fakta. Ändå finns det omotiverade skillnader i vården, konstaterade Göran Hägglund i sitt anförande i partiledardebatten i dag. Han återupprepade sin avsikt att staten kan komma att ta ett större ansvar – så att varje patient i hela landet får en god vård på lika villkor.


Antalet vårdcentraler har ökat med över tjugo procent. Vi har systematiskt jobbat med att beta av de vårdköer som vänstersidan lämnade efter sig.
Mer pengar än någon gång tidigare satsas på vården. Gömda och papperslösa har fått rätt till vård.
Vi reformerar psykiatrin.
Vi har sjösatt en tydlig strategi för att bekämpa cancern.
Vi har fler läkare och sjuksköterskor än någon gång tidigare. Vi har fler arbetade timmar i vården.
Vi har patienter som är allt nöjdare.

Bra att Kristdemokraterna håller en tumme i ögat på landstingen och kanske behövs det mer än en tumme, för att utvecklingen skall fortsätta.
Larry Söder – Kristdemokrat.