header

Anonyma brev från personal

Jag fick två anonyma brev från personal inom individ och familjeomsorg. Vilket i sig ställer ett antal frågor förstås. I dagens samhälle så måste man kunna stå för sina åsikter och träda fram så man kan göra något konkret åt problematiken.
 Men nu valde de att vara anonyma och vi försökte hantera det så bra som möjligt. De hade nog med säkerhet gjort en bedömning att de inte kunde träda fram och det får jag respektera.

 Förvaltningschef och verksamhetschefer har skrivit ihop en skrivelse som svar på frågorna som ställdes i breven och jag sätter en länk till det här nedan. Länk till svaret , tryck här.

Larry Söder – Kristdemokrat.