header

Kvalite viktigare fråga än vilka vinster

Det senaste året har frågan om vinster i vården debatterats flitigt och mediebilden är att svenskarna rasar över att riskkapitalister i skatteparadis tjänar pengar på att driva skattefinansierad vård.


 Men i en ny undersökning om svenskarnas inställning till sjukvården som Novus låtit göra, visar det sig att en klar majoritet av svenska folket är nöjda med vården. Och när de själva får gradera vad de ser för problem i vården är det vanligaste svaret: för lite personal. På andra plats hamnar de långa väntetiderna på akuten och först på tredje plats frågan om att skattemedel går till riskkapitalister. Vårdens kvalitet och bemötande är alltså bra mycket viktigare för oss än vinster i vården.

 Låt oss diskutera innehållet i vården istället och det som gynnar medborgaren.
Larry Söder – Kristdemokrat.