header

Översiktsplan för Åsa

Igår tog vi en ny översiktsplan över Åsa. Den är efterlängtad och nödvändig.
Rent politiskt är den inte något direkt orosmoln för alla verkar ganska överens. 

Det som vi Kristdemokrater ändå har åsikt kring är att man inte har löst problematiken med Vita sand och att vi försäkrar oss om ett bättre vatten där. Vi Kristdemokrater anser det är av yttersta vikt att man kan bada där, oavsett vilket väder det är. Vi anser att situationen på Vita sand där varnings skyltar satts upp är ohållbar. Vi föreslog  i en motion att man skulle flytta avloppsutsläppet antingen i sidled eller längre ut.

När det görs en detaljplan över området måste vi vara vakna och se till så att det blir en lösning. Annars gick kommunfullmäktige väldigt fort och inga ärenden som var stor debatt kring.

Larry Söder – Kristdemokrat.